For Model: AN611, AN510H, AN610H *AN510H and AN611 only

Model Number เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว ก้าน: เรียบ ตะปู/กล่อง ก้าน: Screw Chisel
F-32766 2.1มม. (0.083") 32มม. (1-1/4") 21600
F-32779 2.1มม. (0.083") 38มม. (1-1/2") 18000
F-32801 2.1มม. (0.083") 38มม. (1-1/2") 18000
F-32782 2.1มม. (0.083") 45มม. (1-3/4") 18000
F-32814 2.1มม. (0.083") 45มม. (1-3/4") 18000
F-32795 2.1มม. (0.083") 50มม. (2") 14400
F-32827 2.1มม. (0.083") 50มม. (2") 14400