with aluminum case in Makita blue

Model Number เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสว่าน ความยาว (มม.) ความยาวช่วงใช้งาน ประเภท
D-42195 18 l 20 l 22 l 25มม. 540 l 540 l 540 l 540 มม. 400 l 400 l 400 l 400 มม. 2 cutter l 2 cutter l 2 cutter l 2 cutter 400 25x400 50x400