MAKITA ขยายเวลาการรับประกันเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 ปี*

MAKITA ขยายเวลาการรับประกันเพิ่มขึ้น สูงสุด 3 ปี*


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1รับประกัน 2 ปี ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิต ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงจะได้รับสิทธิการรับประกันเพิ่มอีก 1 ปี ทั้งหมดเป็น ปี ในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย และกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าของมากีต้า

2. รับประกัน 3 ปี สำหรับกลุ่มเครื่องมือแบตเตอรี่ XGT 40 โวลต์ทุกรุ่น ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิต ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ จึงได้รับสิทธิการรับประกันเพิ่มจาก 1 ปี ทั้งหมดเป็น 3 ปี

3. รับประกัน ปี กรณีที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ซื้อจะได้รับการรับประกันเพียง ปีเท่านั้นและต้องมีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์จริงจากตัวแทนจำหน่ายจึงจะได้รับการประกัน (ใบเสร็จรับเงิน*ผลิตภัณฑ์ต้องถูกใช้งานภายใต้สภาวะปกติและตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งาน

4. รับประกัน เดือน ประเภทเครื่องยนต์, เลเซอร์, กระเป๋าแบตเตอรี่เครื่องสแกนผนังไฟฉายตู้เย็นไมโครเวฟและเครื่องเป่าลมร้อน (เสื้อพัดลมและไส้ความร้อนไม่รวมอยู่ในการับประกัน) จะได้รับการรับประกัน 6 เดือนเท่านั้น การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานทั่วไปของลูกค้า

5. การรับประกันออนไลน์ต้องทำการลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับประกันทุกกรณี

6. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายการเดินทาง

7. เงื่อนไขการเคลมผลิตภัณฑ์ของมากีต้า คือการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่ใช่การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

8. ช่วงเวลาการรับประกัน ลูกค้าจะมีสิทธิ์รับบริการเคลมอะไหล่ฟรีในอะไหล่ที่เกิดความเสียหายเพียงจุดละ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ตัวนั้น แต่ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ ด้านล่างนี้

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้จากมากีต้า การดัดแปลงเพิ่ม หรือเปลี่ยนอะไหล่ ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้จากมากีต้า รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ทำการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

สินค้าถูกนำไปใช้ผิดประเภทของการใช้งาน ความเสียหายต่อสินค้าเกิดจากฝุ่นหรือน้ำ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของสนิม อุบัติเหตุทุกประเภทจากความประมาท การตกหล่น, ไฟไหม้ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

- การใช้งานเกินกว่ากำลังไฟฟ้าที่ระบุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

- การต่อพวงอุปกรณ์เสริมผิดประเภทที่มิใช่อุปกรณ์แท้จากมากีต้า เช่น สายไฟต่อพ่วง หรือสายไฟที่ขนาดต่ำกว่า มิลลิเมตร (พาวเวอร์ปลั๊ก ที่ได้รับมาตรฐานจะได้รับการยกเว้น)

อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่สึกหรอจากการใช้งานปกติ ยกตัวอย่างเช่น แปรงถ่าน, สายไฟ, ปลั๊ก, อะแดปเตอร์ รวมไปถึงเสื้อพัดลม จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- หมายเลขผลิตภัณฑ์ของสินค้าได้รับการแก้ไขเลือนลางหรือไม่สามารถอ่านออกได้

เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

1. การรับประกัน 1 ปี ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิตแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จทุกรุ่น

2. กรณีมีเพียงใบเสร็จการซื้อผลิตภัณฑ์ จะได้รับการรับประกันเพียง 6 เดือนเท่านั้น ต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ จึงจะได้รับการรับประกันเพิ่มอีก 6 เดือน แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จทุกรุ่นที่ไม่อยู่ในเซตพร้อมตัวเครื่องจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน 𝐋𝐢𝐧𝐞 :@𝐦𝐚𝐤𝐢𝐭𝐚𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 เท่านั้น

 3. ความเสียหายต่อสินค้าเกิดจากฝุ่นหรือน้ำ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของสนิม อุบัติเหตุทุกประเภทจากความประมาท การตกหล่นไฟไหม้ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

4. แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจากเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่เป็นของเทียม ดัดแปลง หรือไม่ใช่สินค้าของแท้จากมากีต้า จะไม่ได้รับการรับประกัน

5. การรับประกันของตัวแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ กรณีที่พบปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ จะต้องส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อตรวจเช็คปัญหาความผิดปกติทุกครั้ง ก่อนทำการอนุมัติการเคลม บริษัทฯ จะใช้อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ทางบริษัทฯ จะขอใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาข้อบกพร่องนั้นอยู่ภายในขอบเขตของการรับประกันนี้หรือไม่